Słuch fonetyczny 2

25.00 

Opis

Grę stworzyłam dlatego, ponieważ w całej rzeszy pomocy terapeutycznych ćwiczy się namiętnie słuch fonemowy, ale zupełnie nie ma pomocy na ćwiczenie słuchu fonetycznego! To proszę bardzo! Już jest!

Co możesz ćwiczyć?

 • słuch fonetyczny na relacji długo – krótko (materiał tematyczny i atematyczny)
 • słuch fonetyczny na relacji wysoko – nisko (materiał tematyczny i atematyczny)
 • percepcję słuchową
 • sekwencyjną pamięć słuchową
 • myślenie abstrakcyjne
 • koncentrację
 • pamięć

Grę stworzyłam dla dzieci…

 • z wadą wymowy z zakresu deformacji
 • dwu i wielojęzycznych
 • z wadą słuchu, jako element treningu słuchowego
 • od 4 lat jako ciekawa forma ćwiczeń słuchowych

Z czego składa się gra?

 • 5 kart z długimi wagonami pociągu
 • 5 kart z krótkimi wagonami pociągu
 • 1 karta z lokomotywą
 • 5 kart z długimi wężami
 • 5 kart z krótkimi wężami
 • 3 karty z dziewczynkami w długich włosach
 • 3 karty z dziewczynkami w krótkich włosach
 • 3 karty z chłopcami w długich włosach
 • 3 karty z chłopcami w krótkich włosach
 • 5 kart z krótkimi paskami
 • 5 kard z długimi paskami
 • 8 kart z długimi i krótkimi paskami (ustawienia po 3 paski na jednej karcie)
 • 5 kart z niskimi choinkami
 • 5 kart z wysokimi choinkami
 • 5 kart z niskimi blokami
 • 5 kart z wysokimi blokami
 • 3 karty z wysokimi dziewczynami
 • 3 karty z wysokimi chłopcami
 • 3 karty z niskimi dziewczynami
 • 3 karty z niskimi chłopcami
 • 5 kart z niskimi paskami
 • 5 kart z wysokimi paskami
 • 8 kart z wysokimi i niskimi paskami (ustawienia po 3 paski na jednej karcie)

Dodatkowe informacje

 • Gra w wersji pdf do samodzielnego wydrukowania
 • Szczegółowy opis gry znajdziesz na moim blogu!