Edukacja

Jestem absolwentką wydziału Nauk Społecznych na kierunku Wczesna Edukacja z Logopedią oraz Studiów Magisterskich na kierunku Logopedia o Specjalizacji Neurologopedycznej, na Uniwersytecie GdańskimUniwersytecie Medycznym. Byłam Prezesem Naukowego Koła Logopedów przy Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownikiem, pierwszego w historii Uczelni, Europejskiego Dnia Logopedy


Doświadczenie w Polsce


Odbyte Kursy oraz Szkolenia

 • Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej”oraz Karty dialogowe organizowanych – „Klanza”Gdynia;
 • Praca z negatywnymi emocjami – przez ruch, ciało i muzykę – Klanza, Gdynia;
 • Rozwoju mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym;
 • Afazja rozwojowa – niedokształcenie mowy o typie afazji;
 • Stymulacja procesów lewopółkulowych;
 • Nadwrażliwość jamy ustnej u dzieci;
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją);
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących;
 • Kurs I stopnia języka migowego;
 • Udział w spotkaniach Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (oddział pomorski);
 • Dziecko z FAS w szkole;
 • Nie tędy droga, czyli o najczęstszych błędach we wspomaganiu rozwoju dziecka;
 • Stymulacja dziecka niemówiącego;
 • Technologie na czasie;
 • Safeguarding Children in Polish Families;
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego;
 • Jak wychować szczęśliwe dziecko dwujęzyczne?;
 • Praca z dziećmi polskimi z rodzin powracających z emigracji.

Moją wielką pasją jest wyszukiwanie kreatywnych, ciekawych, edukacyjnych i wszechstronnie rozwijających gier dla dzieci. Obecnie moja kolekcja liczy około 150 takich gier, które wykorzystuje do pracy z dziećmi. Prócz tego sama jestem autorką kilku gier, które powstały w oparciu o zdobytą wiedzę, doświadczenie a także były inspirowane potrzebami moich podopiecznych.


Logopeda w Anglii

Obecnie od blisko 5 lat mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii jako logopeda – terapeuta polskich dzieci. Dzięki temu mam okazję współpracować również z angielskimi specjalistami i poznawać ich podejście do prowadzenia terapii z dziećmi dwujęzycznymi.

Od października 2017 do lipca 2018 byłam wolontariuszem w szkole brytyjskiej. Dzięki temu posiadam doświadczeniu pracy i sposobu nauki dzieci w zerówce (w naszym polskim pojmowaniu, tego szczebla edukacji).

Ponadto, jestem także pomysłodawcą i koordynatorem projektu Zdalnej Terapii Logopedycznej Logon, dzięki której pomagam, wraz z Zespołem, dzieciom z Anglii, Szkocji, Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Norwegii  a także z USA.

Prowadziłam szkolenie dla rodziców i nauczycieli w Polskich Szkołach Sobotnich na terenie Anglii. Współpracowałam głównie z Polską Szkołą Sobotnią w Swindon, Intergacyjną Szkołą Sobotnią w Bristolu oraz z Polską Macierzą Szkolną w Londynie.

Obecnie bardzo mocno angażuję się w tworzenie kanału na YB przeznaczonego dla logopedów, funpage na Facebook’u oraz prowadzę comiesięczne  webinary dla rodziców dzieci dwujęzycznych.


Blog i wydawnictwo

Tworzę własnego bloga www.logopasja.pl (na którym, jeśli to czytasz jesteś 🙂 ) oraz tworzę i publikuję własne pomoce terapeutyczne. Wydałam również e-book’a. Współpracuję z Wydawnictwem WIR oraz z Wydawnictwem Epideixis. Ponadto jestem autorką cyklu logopedycznego na jednym z najbardziej znanych blogów perentingowych w Polsce (szczesliva.pl). Podejmowałam wspólne działania z portalem logopediapraktyczna.pl, na którym opublikowane zostały moje artykuły, serwisem logopedycznym www.mimowa.pl oraz Logopedzi Logopedom.