Zajęcia odbywają się w gabinecie w Swindon. Jeżeli mieszkasz w okolicach Bristolu dojadę do Ciebie do domu, a gdy nie masz możliwości spotkania się ze mną w 4 oczy poprowadzę terapię zdalnie. Możesz umówić się na konsultacje online lub przyjechać na jedną z bezpłatnych diagnoz. Organizuję je cyklicznie w różnych miastach, współpracując ze szkołami oraz ośrodkami polonijnymi. Cennik usług logopedycznych jest dostępny tutaj.

 Oto co mogę Ci zaproponować:

 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia dzieci autystycznych oraz z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapia dzieci z zaburzeniem mowy o typie afazji,
 • terapia dzieci dyslektycznych,
 • rehabilitacja dzieci z rozszczepem podniebienia,
 • terapia dzieci i dorosłych z aparatami słuchowymi lub / i implantami słuchowymi,
 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych oraz językowych u osób z afazją, dyzartrią,
 • rehabilitacja mowy osób po urazach czaszkowo – mózgowych,
 • terapia osób z chorobami demielinizacyjnymi i demencyjnymi,
 • terapia wad wymowy u dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • nauka języka polskiego (mówienie, czytanie, pisanie),
 • zajęcia profilaktyczne / szkolenia / warsztaty dla rodziców i nauczycieli.
 • Zarejestruj się na diagnozę stacjonarną w gabinecie

Gdzie jest Swindon?

mapa

A może terapia online?

zdalna-terapia-logopedyczna-logon